Zapraszamy do współpracy

Warsztat Terapii Zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli serdecznie zaprasza do współpracy firmy i osoby prywatne.
Można zamawiać wykonanie kartek, stroików i swiątecznych ozdób.
Istnieje także możliwosć nabycia innych prac wykonanych przez osoby niepełnosprawne w ramach zajęć terapeutycznych.

Partnerzy medialni

sztafeta

stal

muzeumreg

stalowemiasto

echodnia

rst24

Informacja o Projekcie "Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej - tworzenie modelowego rozwiązania"

Fundacja Wspólnota Nadziei realizuje projekt "Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej - tworzenie modelowego rozwiązania".
Okres realizacji: od 01.04.2015 do 31.03.2016 (z możliwością przedłużenia do 31.03.2018).

Projekt polega na zapewnieniu indywidulanego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych z autyzmem (o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) zamieszkujących na terenie jednego z województw: małopolskiego, śląskiego lub podkarpackiego.

Głównym celem projektu jest wprowadzenie osoby z autyzmem do placówki wsparcia dziennego (typu np. Środowiskowego Domu Samopomocy, Zakładu Aktywności Zawodowej, Warsztatu Terapii Zawodowej, itp.) zlokalizowanej w pobliżu miejsca jego zamieszkania. Pierwszeństwo udziału w projekcie przysługuje osobom, które nie korzystają ze wsparcia w jakiejkolwiek placówce wsparcia dziennego oraz nie uczęszczają do szkoły lub ośrodka szkolno-wychowawczego.

Pobyt uczestnika projektu w placówce zostanie zsynchronizowany z programem danej placówki. Każdy uczestnik projektu uzyska indywidualnego opiekuna (tj. osobę wspomagająca), która pomagać będzie zarówno w dojeździe do/z placówki oraz pomagać uczestnikowi projektu w możliwie aktywnym korzystaniu z programu danej placówki. Założeniem projektu jest, aby jeden pracownik (osoba wspomagająca) opiekowała się jednym uczestnikiem (wsparcie to świadczone będzie w formule 1x1). Ponadto rodzice/opiekunowie uczestników projektu zostaną objęci wsparciem prawnym i psychologicznym.

Praca osoby wspierającej z uczestnikiem projektu obejmować będzie wsparcie w zakresie podstawowych umiejętności adaptacyjnych (zwiększenie motywacji do bycia w grupie; podniesienie samooceny uczestników; podniesienie samodzielności uczestników; nabywanie podstawowych umiejętności komunikacji interpersonalnej, etc.) oraz wsparcie podczas uczestnictwa w aktywnościach proponowanych w danej placówce.

Osoba wspierająca pracować będzie z uczestnikiem według modelu TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children). Podejście to opiera się na analizie funkcjonowania osoby na tle rozwoju typowego i na dążeniu do rozwijania możliwości oraz wyrównywania deficytów rozwojowych.

W efekcie realizacji tego pilotażowego projektu wypracowany ma zostać model indywidualnego wsparcia osób z autyzmem.

Termin rekrutacji:
Rekrutacja prowadzona jest w systemie ciągłym (od 01.05.2015 do 31.12.2018).

Dzięki otrzymanej dotacji udział w projekcie pozostaje bezpłatny dla jego uczestników (osób z autyzmem i ich rodziców/opiekunów).
Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uprzejmie proszę o udostępnienie informacji o projekcie, jak również o przesłanie do osób, które mogą być zainteresowane projektem.
Z przyjemnością odpowiem na wszelkie pytania.

Pozdrawiam,
Joanna Iwańska
Koordynator projektu
Fundacja Wspólnota Nadziei
www.farma.org.pl

Copyright ©2006-2014 - wszelkie prawa zastrzeżone | projekt i wykonanie JACEK