Zapraszamy do współpracy

Warsztat Terapii Zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli serdecznie zaprasza do współpracy firmy i osoby prywatne.
Można zamawiać wykonanie kartek, stroików i swiątecznych ozdób.
Istnieje także możliwosć nabycia innych prac wykonanych przez osoby niepełnosprawne w ramach zajęć terapeutycznych.

WTZ przy MOPS w Stalowej Woli

motto

 

wtzprzymops
Budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli

 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej Przy MOPS w Stalowej Woli

Cel działalności:

Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób niepełnosprawnych umysłowo, psychicznie i z dysfunkcją narządu ruchu.

Rodzaje terapii:

Terapia zajęciowa prowadzona w dziesięciu specjalistycznych pracowniach: plastycznej, witrażowniczej, rękodzielniczej, przyrodniczo-dekoratorskiej, krawieckiej, komputerowo-poligraficznej, rzemiosł różnych, stolarskiej, czynności dnia codziennego, umiejętności społecznych.
Równolegle prowadzona jest terapia psychologiczna, rehabilitacja ruchowa oraz szeroko rozumiana rehabilitacja społeczna.

Priorytety:

Jakość i poziom oferty terapeutycznej, różnorodność metod i form rehabilitacji, indywidualizacja terapii, aktywne włączanie podopiecznych w życie społeczne i przygotowanie do pełnienia dorosłych ról spolecznych i zawodowych, aktywizacja zawodowa.

Ważne:

Warsztat przygotowuje do pracy zawodowej oraz pośredniczy i wspiera w jej znalezieniu i utrzymaniu.
Warsztat stwarza dla Uczestników warunki do rozwijania zainteresowań i talentów, wyzwala możliwości twórcze i uczy wrażliwości na piękno. Dzięki temu prace powstałe w ośrodku prezentowane sa na wielu wystawach m.in. w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Zakopanem, Stalowej Woli, Rzeszowie...

Warsztat uczestniczy z powodzeniem w przeglądach i konkursach, muzycznych i plastycznych. Uczestnicy są laureatami wielu prestiżowych konkursów plastycznych.
Dodatkowa atrakcją, a jednocześnie ważną formą terapeutyczną są wyjazdy na wycieczki, udział w zawodach sportowych i olimpiadach oraz kiermaszowa sprzedaż prac wykonanych w ramach prowadzonej terapii.

ilość osób uczestniczących w terapii: 50

Data rozpoczęcia działalności: sierpień 1996r.

Zasady kwalifikacji

Warunkiem kwalifikacji do Warsztatu jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności /minimum stopień umiarkowany oraz wskazania do terapii zajęciowej/.
W Warsztacie powołany jest Zespół Rehabilitacyjny decydujący o kwalifikacji i przyjęciu do ośrodka.

Kierownik Warsztatu:

  • udziela informacji o warunkach kwalifikacji,
  • udziela informacji i pomocy w zakresie orzecznictwa,
  • przyjmuje zgłoszenia kandydatów.
Copyright ©2006-2014 - wszelkie prawa zastrzeżone | projekt i wykonanie JACEK